Regulamin własności

Z vallentis.com

§ 1. Założenia[edytuj]

 1. Każdy gracz jest właścicielem swojej postaci oraz majątku, który zdobędzie w zgodzie z regulaminem. Zabrania się naruszania własności i wolności.
 2. Gracze mogą zawierać między sobą umowy w celu transferu majątku, jednak zakres ich egzekwowania nie może przekraczać kosztów poniesionych przez strony.
 3. Cuboid stanowi niedokładną reprezentację majątku i powinien być dostosowany do jego rzeczywistych granic.

§ 2. Cuboidy[edytuj]

 1. Cuboidy przyznawane są na majątek (§1 RW) przez administrację lub moderację
  1. W Netherze cuboidy nakładane są tylko na portale.
 2. Cuboidy mogą zostać usunięte gdy:
  1. Jego właściciele i mieszkańcy są nieaktywni (wg §1 RS).
  2. Wartość cuboida jest nieznaczna.
  3. Zostanie złożony wniosek o usunięcie lub zmniejszenie cuboida.
 3. Po 3 wyraźnych nakazach opuszczenia cuboida przez gracza, posiadacze lub mieszkańcy mają prawo go zabić.

§ 3. Rezerwacje[edytuj]

 1. Rezerwacje nie stanowią majątku i tym samym podlegają innym zasadom.
 2. Do rezerwacji wymagane jest:
  1. Oznaczenie granic obszaru (np. ogrodzenie).
  2. Oznaczenie wnętrza obszaru (np. wyrównanie lub oświetlenie).
 3. W ciągu 2 tygodni od utworzenia rezerwacji posiadacz powinien złożyć wniosek o cuboid.
  1. Złożenie takiego wniosku skutkuje dostosowaniem rezerwacji do granic majątku.
  2. Administracja lub moderacja ma prawo do zmiany czasu na wniosek dla danej rezerwacji.
 4. Brak majątku na terenie rezerwacji po wyznaczonym czasie skutkuje usunięciem jej na wniosek innego gracza.